PROFESJONALNE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
::
::
::
::

WSKAŹNIKI JAKOŚCI
Dostępność sieci szkieletowej:
- 99,98 w skali roku

Czas oczekiwania na przyłączenie:
- 78 % połaczeń realizowanych jest do 2 dni roboczych

Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łaczy abonenckich:
- liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich wynosi 1,5%

Średni czas usunięcia uszkodzenia:
- w dni robocze: do 3 godzin
- w dni wolne i święta: do 8 godzin

Wskaźnik reklamacji faktur:
- odsetek zakwestionowanych w trybie reklamacji faktur w stosunku do wszystkich wystawionych faktury  wynosi 0,36 %
(dotyczy 2014r)