::
::
::
::
PROFESJONALNE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
WARIANT  #  1
WARIANT  #  2 ( pakiet TV MINI HD ) możesz rozszerzyć o pakiety TEMATYCZNE:
PAKIETY
INTERNET
TELEWIZJA
Promocja "FIBER PACK"
WARIANT  #  2
WARIANT  #  3
Do każdego Pakietu telewizyjnego otrzymujesz w dzierżawę na czas trwania umowy:
Dzierżawa dekodera nie wiąże się z dodatkowymi opłatami.
Pakiet:                   INTERNET   +               TELEWIZJA 
DODATKOWO:
DEKODERY:
Promocja FIBER PACK - zestawienie wszystkich cen
DEKODER MAG250
ABONAMENT MIESIĘCZNY:
ABONAMENT MIESIĘCZNY:
ABONAMENT MIESIĘCZNY:
ABONAMENT MIESIĘCZNY:
ABONAMENT MIESIĘCZNY:
>> ZOBACZ KANAŁY
>> ZOBACZ KANAŁY
>> ZOBACZ KANAŁY
>> ZOBACZ KANAŁY
>> ZOBACZ KANAŁY
Więcej FILMÓW
Więcej SPORTU
Więcej NAUKI
Więcej BAJEK
Więcej LUZU
Dokumenty dotyczące promocji
>> SZCZEGÓŁY
( ? )
( ? )
( ? )
Szczegóły: 
· Modem WiFi (300Mbit/s) : 1 zł
· Opłata Aktywacyjna: 99 zł
· Umowa na 24 mce
· DEKODER MAG-250 HD -dzierżawa
na czas trwania umowy
Szczegóły: 
· Modem WiFi (300Mbit/s) : 1 zł
· Opłata Aktywacyjna: 99 zł
· Umowa na 24 mce
· Pakiety tematyczne
· DEKODER MAG-250 HD -dzierżawa
na czas trwania umowy
Szczegóły: 
· Modem WiFi (300Mbit/s) : 1 zł
· Opłata Aktywacyjna: 99 zł
· Umowa na 24 mce
· DEKODER MAG-250 HD -dzierżawa
na czas trwania umowy
MULTIROOM:
Usługa dostępna do każdego pakietu telewizyjnego.
Zamówienie usługi MULTIROOM wraz z umową główną na telewizję (wspólna instalacja):
ABONAMENT MIESIĘCZNY:
AKTYWACJA:
ABONAMENT MIESIĘCZNY:
AKTYWACJA:
Zamówienie usługi MULTIROOM w trakcie trwania umowy głównej (osobna instalacja) :
ABONAMENT MIESIĘCZNY:
ABONAMENT MIESIĘCZNY:
>> ZOBACZ KANAŁY
>> ZOBACZ KANAŁY
SELECT
PRESTIGE
WARIANT  #  2 ( pakiet TV MINI HD )
WARIANT  #  3 ( pakiet TV MULTI HD )
możesz rozszerzyć o pakiety PREMIUM ( CANAL + ) :
WARIANT  #  4
( ? )
Szczegóły: 
· Modem WiFi (300Mbit/s) : 1 zł
· Opłata Aktywacyjna: 99 zł
· Umowa na 24 mce
· DEKODER MAG-250 HD -dzierżawa
na czas trwania umowy
>> SZCZEGÓŁY
>> SZCZEGÓŁY
>> SZCZEGÓŁY
>> SZCZEGÓŁY
>> SZCZEGÓŁY
>> SZCZEGÓŁY
>> SZCZEGÓŁY
>> SZCZEGÓŁY
>> SZCZEGÓŁY
>> SZCZEGÓŁY
>> SZCZEGÓŁY
Tab
OPIS PROJEKTU:
STRONA KLASTRA MYŚLENICKIEGO :

FIBER - HOME