PROFESJONALNE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
PAKIETY
TELEWIZJA - Promocje
::
::
::
::
Telewizja - MULTIROOM
Zamówienie usługi MULTIROOM wraz z umową główną na telewizję (wspólna instalacja):
ABONAMENT MIESIĘCZNY:
AKTYWACJA:
Zamówienie usługi MULTIROOM w trakcie trwania umowy głównej (osobna instalacja) :
AKTYWACJA:
ABONAMENT MIESIĘCZNY:
Usługa dostępna do każdego pakietu telewizyjnego.
MULTIROOM
ZAMÓW USŁUGĘ
SPRZĘT
DOKUMENTY
Usługa multiroom zawierana jest na taki sam okres jak umowa główna na telewizję.
Usługę multiroom można zamówić jedynie w przypadku, gdy do zakończenia umowy głównej jest więcej niż 6 mcy.